Enkla utredningar

Här presenteras enkla utredningar. De kan vara enkla av två anledningar: Antingen genom att området de behandlar är litet och relativt enkelt att behandla eller att ett större område behandlas mer översiktligt. Gemensamt för dem är att de har inte den omfattande referensapparat som krävs för ett vetenskapligt arbete, inte heller en fastställd disposition. Utredingen ska dock kunna kompletteras med referenser och åtminstone nödtorftigt presenteras i en övergripande vetenskaplig struktur.

0

01/10/2023

© PER FLENSBURG 2022