HEM

Om Tvärtänkt

Tankesmedjan Tvärtänkt är baserad på tvärvetenskap. Vi gör följande:

Skriver och kommenterar debattartiklar

Genomför utredningar, både på eget initiativ men också på beställning

Presenterar samtal med intressanta personer

Recenserar intressanta böcker

Redaktionskommittén består av personer från akademin med mångårig erfarenhet, både av forskning, undervisning och ledningsfunktioner inom högskole och universitetsväsendet. Vi har alla mångårig erfarenhet av granskning av vetenskapliga publikationer.

De texter vi levererar här har samma krav på sig som en vetenskaplig artikel med undantag för att en omfattande referensapparat inte behövs. Däremot är det ett oeftergivligt krav att texterna ska vara begripliga för allmänheten, bygga på solida fakta och varje slutsats ska vara ordentligt redovisad med argument både för och emot.

0

5 Jun 2022 at 14:28

© PER FLENSBURG 2022