Publiceringsregler

Tankesmedjan Tvärtänkt har följande regler för sina skribenter.

Alla uppgifter ska vara korrekta. Ange alltid varifrån du fått dem.

Det måste finnas goda och väl genomtänkta argument för varje påstående du gör.

Alla slutsatser ska vara väl underbyggda och argumenten ska redovisas.

Gärna olika uppfattningar, men bemöt motparten med respekt.

Nedsättande tilltal, förnedrande kommentarer och diskriminerande omdömen är inte tillåtna.

Den som bryter mot dessa regler riskerar att bli avstängd från Tvärtänkt

0

30 May 2022 at 14:16

© PER FLENSBURG 2022