Utredningar

Vi gör tre sorters utredningar:

Avancerade utredningar

Beställda utredningar

Enkla utredningar presenteras här på hemsidan i sin helhet. För avancerade utredningar presenteras ett abstrakt, medan hela utredningen kan hämtas mot betalning. Beställda utredningar presenteras med ett abstrakt, men sedan bestämmer beställaren om de ska publiceras eller inte.

0

0

© PER FLENSBURG 2022