Samtal

På denna sidakommer vi att lägga ut samtal med i första hand ledamöter i Strömstad akademi.

Pandemi och demokrati

Professor och rektor för Karolinska institutet Ole Petter Ottersen samtalar med professorerna vid Strömstad akademi, Gudmund Bergqvist och Carl Olivestam ompandemi, mätning, demokrati och vaccin för att skydda demokratin
6 Apr 2022 at 23:29

© PER FLENSBURG 2022