Debatt

Här publiceras ett antal debattartiklar. De är grupperade efter olika områden på ett ad hoc- mässigt sätt. Blir det rörigt får vi strukturera upp det. Röd text innebär att det är en länk.

svard

Följande områden debatteras:

© Per Flensburg 2022