Samtal

Glashus

På denna sida kommer vi att lägga ut samtal med i första hand ledamöter i Strömstad akademi. 

Pandemi och demokrati

Professor och rektor för Karolinska institutet Ole Petter Ottersen samtalar med professorerna vid Strömstad akademi, Gudmund Bergqvist och Carl Olivestam om pandemi, mätning, demokrati och vaccin för att skydda demokratin

© Per Flensburg 2022