Publiceringsregler

Tankesmedjan Tvärtänkt har följande regler för sina skribenter.

  • Alla uppgifter skall vara korrekta, Ange alltid varifrån du fått dem.
  • Det måste finnas goda och väl genomtänkta argument för varje påstående du gör.
  • Alla slutsatser ska vara väl underbyggda och argumenten ska redovisas.
  • Gärna olika uppfattningar, men bemöt motparten med respekt.
  • Nedsättande tilltal, förnedrande kommentarer och diskriminerande omdömen är inte tillåtna.

Den som bryter mot dessa regler riskerar att bli avstängd från Tvärtänkt.

Mall för texter

Diskussionsforum

© Per Flensburg 2022