HEM
PUBLICERIINGSREGLER

Debatt

Här publiceras ett antal debattartiklar. De är grupperade efter olika områden på ett ad hoc- mässigt sätt. Blir det rörigt får vi strukturera upp det.Röd textinnebär att det är en länk.

Följande områden debatteras:

IT

6 Apr 2022 at 23:23

© PER FLENSBURG 2022